Register Auktoriserade Counsellors Sverige – RACS

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade Counsellors i Sverige. Vi kontrolleras och registreras av EAC – European Association for Counselling.
 
Godkända skolor för RACS medlemskap för närvarande i Sverige är PsykosyntesAkademin i Stockholm, PsykosyntesInstitutet i Göteborg och Expressive Arts i Stockholm.
 
Personer som utbildats vid respektive medlemsskola kan söka kvalitetsregistrering hos RACS. Vi har auktorisation på tre nivåer, europeisk nivå, svensk nivå och studentnivå.
 
Syftet med RACS är en kvalitetssäkring och ett kvalitetsregister för professionella terapeuter, utbildade vid skolor utanför det statliga legitimationssystemet.

Om du vill läsa mer om EAC och deras arbete: http://eac.eu.com/  


 

Snabbvägar:

Vill du
hitta en auktoriserad samtalsterapeut
>>>

 

Vill du veta mer om auktorisering >>>


Vill du veta kriterierna för auktorisation >>>


Vill du veta mer om auktorisering av utbildningsinstitut >>>


Vill du veta mer om organisationen RACS >>>