Att bli auktoriserad samtalsterapeut


Att ha en auktorisering via RACS innebär att du kan visa att du är en seriös samtalsterapeut som uppfyller strikta krav för utbildning, egenterapi, handledning, försäkring och etik. Via RACS register blir du sökbar för klienter och andra samarbetspartners.


Du som gått på någon av de av RACS auktoriserade utbildningarna kan söka egen auktorisering i RACS. En sådan auktorisering innebär en kvalitetsstämpel för dig som samtalsterapeut eller counsellor. Auktorisationen gäller i 3 år och kan därefter förnyas. RACS har omfattande krav för medlemskap då auktoriseringen innebär ett åtagande och åtföljande uppföljning.

 

Skillnaden mellan RACS och yrkesföreningarna

RACS är en oberoende branschförening som arbetar för höjd status och kvalitetssäkring av samtalsterapeuter. Detta är något som har starkt stöd av de utbildningsinstitut som har sökt auktorisering i RACS. Ju fler seriösa utbildningsinstitut och samtalsterapeuter som är auktoriserade, desta starkare blir du, som seriös yrkesutövare. 


RACS fungerar som en paraplyorganisation för olika inriktningar inom samtalsterapi. De olika terapiinriktningarna har sina respektive yrkesföreningar med krav för bland annat medlemskap och försäkringar. I dessa arbetar man för att stärka professionen inom den inriktningen, medan RACS arbetar för att stärka bilden av samtliga samtalsterapeuter/utbildningar som uppfyller kritererierna för auktorisation.

 

Som auktoriserad i RACS befinner du dig därför i ett sammanhang med olika terapeutiska inriktningar, där ingen blir kategoriserad som enbart verksam inom en visst område. Alla anslutna terapeuter är sökbara för klienter och du kan välja om du vill ha din identifikation i din utbildningsinriktning eller marknadsföra dig som "samtalsterapeut", fri från denna identifikation.

RACS främjar samtalsterapi som bransch, för dig som är legitimerad och dig som är auktoriserad. Vi tål att synas!Fördelar för dig som samtalsterapeut

  • I och med att du blir auktoriserad har du en kvalitetsstämpel som ökar tryggheten för blivande klienter. RACS har mycket höga krav på utbildning och erfarenhet vilket gör att klienter kan känna sig trygga med dig som terapeut.
  • Utöver att det är en kvalitetssäkring av dig i ditt yrkesutövande är det en möjlighet till marknadsföring då du som auktoriserad samtalsterapeut ingår i RACS register över aktoriserade samtalsterapeuter. På sidan finns en sökfunktion som möjliggör för klienter att hitta dig.
  • Ännu en anledning att bli auktoriserad samtalsterapeut är att finnas med i registret och därmed troligen ingå i ett nationellt register i den mån Regeringen bestämmer sig för att upprätta ett sådant för utövare av komplementär och alternativ medicin.
  • RACS har också ett etiskt råd dit klienter kan vända sig och det har du också nytta av när du vill göra dina klienter trygga.
  • När du blivit godkänd som auktoriserad samtalsterapeut kan du också söka registrering i EAC vilket är den europeiska branschorganisationen för councellors. Councellor är ett känt begrepp utanför Sverige och en garant för kvalitet. Genom auktorisering i EAC blir du godkänd att verka utanför Sverige, i de länder som är anslutna till EAC i Europa.


I ett längre perspektiv ser RACS möjligheten att underlätta forskning, både genom att bidra med underlag och riktlinjer för undersökning av evidensbaserat arbete. Detta är än så länge i sin linda men RACS ambition är uttalad. RACS är en branschorganisation som bygger för framtiden!

Vägen till auktorisering
Läs mer under Kriterier för auktorisering