Fördelar för dig som samtalsterapeut

I och med att du blir auktoriserad har du en kvalitetsstämpel som ökar tryggheten för blivande klienter. RACS har mycket höga krav på utbildning och erfarenhet vilket gör att klienter kan känna sig trygga med dig som terapeut.

 

  • Utöver att det är en kvalitetssäkring av dig i ditt yrkesutövande är det en möjlighet till marknadsföring då du som auktoriserad samtalsterapeut ingår i RACS register över aktoriserade samtalsterapeuter. På sidan finns en sökfunktion som möjliggör för klienter att hitta dig. 
  • Ännu en anledning att bli auktoriserad samtalsterapeut är att finnas med i registret och därmed troligen ingå i ett nationellt register i den mån Regeringen bestämmer sig för att upprätta ett sådant för utövare av komplementär och alternativ medicin.
  • RACS har också ett etiskt råd dit klienter kan vända sig och det har du också nytta av när du vill göra dina klienter trygga.
  • När du blivit godkänd som auktoriserad samtalsterapeut kan du också söka registrering i EAC vilket är den europeiska branschorganisationen för counsellors, ett känt begrepp utanför Sverige och en garanti för kvalitet. 
  • Genom auktorisering i EAC blir du godkänd att verka utanför Sverige, i de länder som är anslutna till EAC i Europa.