Så länge som du uppfyller baskravet att du är diplomerad från ett RACS-auktoriserat utbildningsinstitut kan du söka auktorisering inom följande tre kategorier: 

  1. RACS Aspirant auktoriserad samtalsterapeut
  2. RACS Auktoriserad samtalsterapeut: du har minst 250 praktiktimmar 
  3. RACS Europeisk Auktoriserad samtalsterapeut: du har minst 450 praktiktimmar 

Kategori 1: RACS Aspirant 

Exempel: Maria Johansson,
RACS Aspirant samtalsterapeut.

 

Du är nyligen diplomerad från en RACS-auktoriserad utbildning och arbetar för att uppnå dina 250 praktiktimmar. Du har även påbörjat eller gjort klart dina 150 timmar egenterapi, i grupp eller individuellt, under utbildningen eller efter.

 

Som aspirant förbinder du dig till att

  • att föra anteckningar över dina klientmöter;
  • att föra logg över klient- & handledningstimmar* 
  • att följa RACS etiska riktlinjer och
  • att ha en ansvarsförsäkring samt F-skattsedel

*som riktlinje för aspiratenter föreslår vi minst 1 timme per 20 klientmöten

 

Du har tre år på dig att bli RACS-ackrediterad terapeutisk counsellor.

 

 

Kategori 2: RACS Auktoriserad Samtalsterapeut

 

Exempel: Maria Johansson,
RACS Auktoriserad Samtalsterapeut

 

Du uppfyller alla krav under kategori 1 och har uppnått 250 praktiktimmar. Din auktorisering gäller i tre år, därefter krävs det tre dagars kompetens-utveckling om året eller motsvarande för att förnya din auktorisering. Som riktlinje för auktoriserade samtalsterapeuter (upp till 1500 praktiktimmar) föreslår vi minst 1 timme per 40 klientmöten

 

Kategori 3: RACS Europeisk Auktoriserad Samtalsterapeut

 

Exempel: Maria Johansson,
RACS Europeisk Auktoriserad Samtalsterapeut, ECC accred.

 

Du uppfyller alla krav under kategori 1 & 2 och har uppnått 450 praktiktimmar i enlighet med EAC:s kriterier. Din ackreditering gäller i tre år, därefter krävs det tre dagars kompetensutveckling om året eller motsvarande för att förnya din auktorisering. Som riktlinje för auktoriserade samtalsterapeuter (upp till 1500 praktiktimmar*) föreslår vi minst 1 timme per 40 klientmöten

 

Som RACS Europeisk auktoriserad samtalsterapeut erhåller du den 'European Certificate of Counselling' som visar att du uppfyller internationellt gällande krav för counsellingyrket. Du har en röst i Europa genom den Europeiska Föreningen för Counselling (EAC) som har godkänt RACS som dess svenska representant.