Vad en auktorisering i RACS innebär

 

RACS auktoriserar utbildningsinstitut som utbildar samtalsterapeut med olika inriktning och som uppfyller RACS kriterier. Att vara auktoriserad innebär en kvalitetssäkring, som i sin tur gör utbildningarna attraktivare för blivande elever.

 

Vi tror att det finns ett gemensamt intresse hos seriösa utbildningsinstitut som utbildar icke-legitimerade samtalsterapeuter profilera sig mot de mindre seriösa utbildarna. Genom RACS finns en sådan möjlighet.

 

RACS är en oberoende förening som fungerar som en paraplyorganisation. I RACS styrelsen finns  de auktoriserade utbildningsinstituten representerade.

Ett syfte med RACS är att genom auktorisering skapa ett branschegen kvalitetsregister för yrkesutövarna. Ju fler auktoriserade utbildningsinstitut/samtalsterapeuter det finns, desto starkare blir vi som bransch. Detta gynnar de människor som har behov av stöd.
(Läs mer under Organisation)

 

Tre utbildningsanordnare är redan auktoriserade; Psykosyntes Akademin, Psykosyntes Institutet och Uttryckande konstterapi institutet. Deras diplomerade elever kan nu bli auktoriserade samtalsterapeuter. Vi välkomnar fler utbildningsinstitut att söka auktorisation. (Läs mer under För samtalsterapeuter)

 

På europeisk nivå står EAC för en kvalitetssäkring av samtalsterapeuter i Europa. EAC har inlett en diskussion med EU kring en gemensam europeisk standard. RACS är EAC:s representant i Sverige.

Vägen till auktorisering

Läs mer under Kriterier för auktorisering
för utbildningsanordnare