Vad en auktorisering i RACS innebär

EAC godkänner svenska utbildningsinstitut som kan bli medlemmar i RACS.  Att vara auktoriserad RACS Counsellor innebär en kvalitetssäkring, som i sin tur gör utbildningarna attraktivare för blivande elever.

Ett syfte med RACS är att skapa ett branscheget kvalitetsregister över Counsellors i Sverige. Ju fler auktoriserade utbildningsinstitut/counsellors det finns, desto starkare blir vi som bransch. Detta gynnar de människor som har behov av stöd.
(Läs mer under Organisation)
 

Det finns ett gemensamt intresse hos professionella utbildningsinstitut att profilera sig mot de mindre seriösa alternativ. Genom ett medlemsskap i RACS finns en sådan möjlighet.

RACS är en oberoende förening med syfte att tillhandahålla ett kvalitetsregister. I RACS styrelse finns  de av EAC godkända svenska medlemsutbildningsinstituten representerade. 
 

Tre utbildningsanordnare är medlemmar; PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet och Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi/Expressive Arts. Skolornas diplomerade elever kan bli auktoriserade RACS Counsellors. Vi välkomnar fler utbildningsinstitut att söka medlemskap.
(Läs mer under För RACS Counsellors).

På europeisk nivå är EAC synonymt med välutbildade Counsellors i Europa. EAC har inlett en diskussion med EU kring en gemensam europeisk standard. RACS är EAC:s representant i Sverige.

Vägen till auktorisering

Läs mer under Kriterier för auktorisering
för utbildningsanordnare