Kontakt

RACS Organisation/kansli

RACS
c/o WELIN
Box 223
182 06 Djursholm

Carolina Welin, ordf
e-post: carolina.welin(@)mow.se

Annika Sibring, kassör
e-post: annika.sibring(@)gmail.com
 

RACS Medlemmar/Utbildningsinstitut


PsykosyntesAkademin    www.psykosyntesakademin.se
PsykosyntesInstitutet       www.psykosyntesinstitutet.se

Expressive Arts                www.expressivearts.se


RACS Styrelse

Carolina Welin, RACS
Annika Sibring, RACS
Ann Marie Lamb, representant för PsykosyntesAkademin
Kicki Karlsson, representant för PsykosyntesInstitutet

 

För RACS administratörer

»Till administration

Har du frågor om RACS kontakta oss gärna, helst via e-post eftersom kansliet inte är bemannat på heltid.