Vad är RACS?

RACS lyfter fram och stöttar de samtalsterapeuter som kan dokumentera att de är seriösa i sin yrkesutövning. Vårt mål är att skapa en pålitlig och transparent samtalsterapisektor i Sverige. 


Det finns många som kallar sig terapeut, coach, guide eller liknande och som på olika sätt riktar sig till psykiskt sårbara människor. Det gör det svårt för klienter att hitta rätt, eftersom det inte finns någon garanti för kvaliteten på terapeutens utbildning, att terapeuten har gått i egen terapi, har handledning, försäkring eller följer etiska normer.

 

RACS ger auktorisation till svenska samtalsterapeuter - counsellors

De yrkesutövare som kan bli auktoriserade via RACS är samtalsterapeuter med olika inriktningar. Det är den yrkesgrupp som i engelskspråkiga länder kallas "counsellor" och som är synonymt med högutbildade terapeuter som erbjuder samtalsbehandlingen och följer en etisk kod. RACS är svensk representant för den europeiska paraplyorganisationen för counsellors (EAC).


Tre utbildningsanordnare är nu auktoriserade; Psykosyntes Akademin, Psykosyntes Institutet och Uttryckande konstterapi institutet. Därmed är dörren nu öppen för diplomerade elever från dessa utbildningar att söka auktorisering via RACS, svensk eller svensk + europeiskt auktoriserad counsellor. I den sist nämnda kategorin kan man erhålla EAC:s European Certificate of Counselling. RACS har ensamrätt i Sverige att utfärda detta internationellt gångbara certifikat.

Vi hoppas att du som arbetar seriöst som samtalsterapeut vill ansluta dig. RACS gynnar alla. Med ditt stöd kan vi gemensamt skapa en professionell och pålitlig styrning av samtalsterapisektorn i Sverige. Vi tål att synas!

Bli auktoriserad du också!

Läs mer

Aktuellt

Auktorieringsworkshop 15 maj

Den 15:e maj KL 17:00 kommer vi att samlas i våra lokaler i Stockholm för att hjälpa till med ansökningar. 

 

EAC mingel 11 maj - 18.00-19.00 

Mingel med ost och vin för alla som vill träffa the Europeaiska Föreningen för Counselling Styrelse, samt representanter från Europeiska Counselling föreningar.