Ett register med auktoriserade samtalsterapeuter

RACS auktoriserar Counsellors (professionella terapeuter med olika inriktning) och är ett kvalitetsregister med skallkrav (nivå på kompetens hos terapeuter efter genomgången utbildning).
 
RACS-medlemmar är skolor inom det terapeutiska fältet i Sverige, skolor som är godkända av EAC och tillhandahåller en längre påbyggnadsutbildning (minst fyra år på halvfart) där utbildningen håller en hög professionell nivå.
 
RACS auktoriserade terapeuter/counsellors registreras via EAC – European Association for Counselling och har fått sin utbildning vid någon av medlemsskolorna.
 
Genom livet hamnar människor i olika former av livskriser. Det är naturligt. Det är också naturligt att behöva hjälp och rådgivning i perioder av utmaningar, svårigheter eller utmattning.
Idag är stress och psykisk ohälsa ett galopperande område i Sverige. Ett av skälen är att det inte finns en samsyn kring hur man ska hjälpa människor att hantera olika former av livsomställning.
 
Personer som hamnar i livskriser av något slag behöver oftast inte sjukvård men behöver ändå själva kunna söka professionell hjälp utanför sjukvården.
 
Ju fler auktoriserade counsellors och terapeuter det finns, desto starkare blir vi som yrkeskår. Det är också en trygghet och kvalitetsgaranti för de människor som har behov av professionellt stöd.
 
Det är ett stort behov av att säkerställa kvaliteten i arbetet med människor. Det gäller särskilt när det handlar om psykisk sårbarhet och en så nära relation som uppstår mellan en terapeut och klient. RACS auktoriserade terapeuter har en gedigen utbildning och kontinuerlig fortbildning.
 
(Personer med en psykiatrisk diagnos, eller annan sjuklighet, ska naturligtvis söka hjälp inom den statliga Landstingssjukvården och få behandling).

 

Läs mer under European Association for Counselling

RACS styrelse

Se Kontakt

 

RACS Stadgar: