Kontakt

RACS Organisation/kansli

RACS, Register Auktoriserade Counsellors Sverige
c/o MOW Hälsa
Box 223
182 06 Djursholm

Carolina Welin, ordf
e-post: carolina.welin(@)mow.se

Annika Sibring, kassör
e-post: annika.sibring(@)gmail.com
 

RACS Medlemmar/Utbildningsinstitut


PsykosyntesAkademin    www.psykosyntesakademin.se
PsykosyntesInstitutet       www.psykosyntesinstitutet.se

Expressive Arts                www.expressivearts.se


RACS Styrelse

Carolina Welin, representant för RACS, RACS Counsellor®
Annika Sibring, representant för RACS, RACS Counsellor®
Ann Marie Lamb, representant för PsykosyntesAkademin, RACS Counsellor®
Cecilia Angelin, representant för PsykosyntesInstitutet, RACS Counsellor®
Per Apelmo, representant för Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi/Expressive Arts,
RACS Counsellor®

 

För RACS administratörer

»Till administration

Har du frågor om RACS kontakta oss gärna, helst via e-post eftersom kansliet inte är bemannat på heltid.