Vad är RACS?

RACS lyfter fram och stöttar de Counsellors som har dokumenterad utbildning för sin yrkesutövning. Vårt mål är att skapa en pålitlig och transparent sektor för Counselling i Sverige. 

RACS ger auktorisation till RACS Counsellors® i Sverige

De yrkesutövare som kan bli auktoriserade via RACS är personer som utbildat sig vid någon av RACS utbildningsinstitut. RACS är den svenska representanten för den europeiska paraplyorganisationen European Association for Counselling (EAC).

Tre svenska utbildningsinstitut är nu godkända av European Association for Counselling;
PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet och Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi /Expressive Arts Institute. Därmed är dörren nu öppen för diplomerade elever från dessa utbildningar att söka auktorisering via RACS, svensk eller/europeisk auktoriserad RACS Counsellor®. I den sist nämnda kategorin kan man erhålla EACs European Certificate of Counselling. RACS har ensamrätt i Sverige att utfärda detta internationellt professionella certifikat.
 

Bli auktoriserad RACS Counsellor® du också!

Läs mer