Organisation

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade RACS Counsellor® i Sverige. Vi kontrolleras och registreras av EAC – European Association for Counselling.

RACS ger auktorisation till de som vill blir RACS Counsellor® i Sverige

7

Ett register över auktoriserade RACS Counsellor®

RACS auktoriserar Counsellors (professionella terapeuter med olika inriktning) och är ett kvalitetsregister med skallkrav (nivå på kompetens hos terapeuter efter genomgången utbildning). RACS-medlemmar är skolor inom det terapeutiska fältet i Sverige, skolor som är godkända av EAC och tillhandahåller en längre påbyggnadsutbildning (minst fyra år på halvfart) där utbildningen håller en hög professionell nivå. RACS Counsellors® registreras via EAC – European Association for Counselling och har fått sin utbildning vid någon av RACS svenska medlemsskolor.

Genom livet hamnar människor i olika former av livskriser. Det är naturligt. Det är också naturligt att behöva hjälp och rådgivning i perioder av utmaningar, svårigheter eller utmattning. Idag är stress och psykisk ohälsa ett galopperande område i Sverige. Ett av skälen är att det inte finns nationell samsyn kring hur man ska hjälpa människor att hantera olika former av livsomställning. Personer som hamnar i livskriser behöver själva kunna söka professionell hjälp även utanför sjukvården*.

Ju fler auktoriserade RACS Counsellors® det finns, desto starkare blir vi som yrkeskår. Det är också en trygghet och kvalitetsgaranti för de människor som har behov av professionellt stöd.

Det är viktigt att säkerställa kvaliteten i arbetet med människor. Det gäller särskilt när det handlar om psykisk sårbarhet och en så nära relation som uppstår mellan en counsellor och klient. RACS Counsellors® har en gedigen utbildning och kontinuerlig fortbildning.

(*Personer med en psykiatrisk diagnos, eller annan sjuklighet, ska naturligtvis söka hjälp inom den statliga Landstingssjukvården och få behandling).

Läs mer under European Association for Counselling