Register över Auktoriserade Counsellors i Sverige

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade RACS Counsellor® i Sverige. Vi kontrolleras och registreras av EAC – European Association for Counselling.

RACS ger auktorisation till RACS Counsellors® i Sverige

De yrkesutövare som kan bli auktoriserade via RACS är personer som utbildat sig vid något av RACS godkända utbildningsinstitut. RACS är den svenska representanten för den europeiska paraplyorganisationen European Association for Counselling (EAC).

Tre svenska utbildningsinstitut är nu godkända av European Association for Counselling;
PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet och Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi /Expressive Arts Institute. Därmed är dörren nu öppen för diplomerade elever från dessa utbildningar att söka auktorisering via RACS, svensk eller/europeisk auktoriserad RACS Counsellor®. I den sist nämnda kategorin kan man erhålla EACs European Certificate of Counselling. RACS har ensamrätt i Sverige att utfärda detta internationellt professionella certifikat.

Ett register över auktoriserade RACS Counsellors®

RACS auktoriserar Counsellors (professionella terapeuter med olika inriktning) och är ett kvalitetsregister med skallkrav (nivå på kompetens hos terapeuter efter genomgången utbildning).

Som EACs representant i Sverige uppfyller vi följande krav

Syftet med RACS är ett kvalitetsregister för professionella counsellors, utbildade vid skolor knutna till  European Association for Counselling, EAC. Om du vill läsa mer om EAC och deras arbete: http://eac.eu.com

 

 

 

En vision om counselling som en global tillgång för alla

RACS är medlem i International Association for Counselling, som sedan 1966 arbetar med kvalitets- och utvecklingsfrågor för psykologisk counsellinghttps://www.iac-irtac.org/

 

 

Vad är RACS?

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade RACS Counsellor® i Sverige. Vi kontrolleras och registreras av EAC – European Association for Counselling.

RACS ger auktorisation till RACS Counsellors® i Sverige

De yrkesutövare som kan bli auktoriserade via RACS är personer som utbildat sig vid någon av RACS utbildningsinstitut. RACS är den svenska representanten för den europeiska paraplyorganisationen European Association for Counselling (EAC).

Tre svenska utbildningsinstitut är nu godkända av European Association for Counselling;
PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet och Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi /Expressive Arts Institute. Därmed är dörren nu öppen för diplomerade elever från dessa utbildningar att söka auktorisering via RACS, svensk eller/europeisk auktoriserad RACS Counsellor®. I den sist nämnda kategorin kan man erhålla EACs European Certificate of Counselling. RACS har ensamrätt i Sverige att utfärda detta internationellt professionella certifikat.

Ett register över auktoriserade RACS Counsellors®

RACS auktoriserar Counsellors (professionella terapeuter med olika inriktning) och är ett kvalitetsregister med skallkrav (nivå på kompetens hos terapeuter efter genomgången utbildning).

Som EACs representant i Sverige uppfyller vi följande krav

Syftet med RACS är ett kvalitetsregister för professionella counsellors, utbildade vid skolor knutna till  European Association for Counselling, EAC. Om du vill läsa mer om EAC och deras arbete: http://eac.eu.com/

HUR FUNGERAR

ett medlemskap i RACS?

Att vara auktoriserad RACS Counsellor® innebär en kvalitetssäkring, som i sin tur gör utbildningarna attraktivare för blivande elever.

Hör av dig

Hitta RACS Counsellor

Vill du hitta en auktoriserad RACS Counsellor®?