Register Auktoriserade Counsellors® Sverige – RACS

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade RACS Counsellors® i Sverige. Vi kontrolleras och registreras av EAC – European Association for Counselling.
 
Godkända skolor för RACS medlemskap för närvarande i Sverige är PsykosyntesAkademin i Stockholm, PsykosyntesInstitutet i Göteborg och Expressive Arts i Stockholm.
 
Personer som utbildats vid respektive medlemsskola kan söka kvalitetsregistrering hos RACS. Vi har auktorisation på två nivåer, europeisk nivå och svensk nivå.
 
Syftet med RACS är ett kvalitetsregister för professionella counsellors, utbildade vid skolor knutna till  European Association for Counselling, EAC. 

Om du vill läsa mer om EAC och deras arbete: http://eac.eu.com/  


 

Snabbvägar:

Vill du
hitta en auktoriserad RACS Counsellor 
>>>

 

Vill du veta mer om auktorisering >>>

Vill du veta kriterierna för auktorisation >>>

Vill du veta mer om auktorisering av utbildningsinstitut >>>

Vill du veta mer om organisationen RACS >>>