Hör gärna av dig

Har du frågor om RACS kontakta oss gärna, helst via e-post eftersom kansliet inte är bemannat på heltid.

RACS Organisation/kansli

RACS, Register Auktoriserade Counsellors Sverige c/o MOW Hälsa Box 223 182 06 Djursholm

Carolina Welin, ordförande e-post: carolina.welin(@)mow.se

Annika Sibring, kassör e-post: annika.sibring(@)gmail.com

RACS Styrelse

Carolina Welin, representant för RACS, RACS Counsellor®
Annika Sibring, representant för RACS, RACS Counsellor®
Erik Hedblad, representant för PsykosyntesAkademin, RACS Counsellor®
Cecilia Angelin, representant för PsykosyntesInstitutet, RACS Counsellor®
Per Apelmo, representant för Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi/Expressive Arts, RACS Counsellor®

RACS Medlemmar/ Utbildningsinstitut

PsykosyntesAkademin www.psykosyntesakademin.se PsykosyntesInstitutet www.psykosyntesinstitutet.se
Expressive Arts www.expressivearts.se