Vägen till auktorisation

Du kan söka auktorisering inom två kategorier när du är diplomerad från ett RACS-auktoriserat utbildningsinstitut.

7

Ett register över auktoriserade RACS Counsellor®

Så länge som du uppfyller baskravet att du är diplomerad från ett RACS-auktoriserat utbildningsinstitut kan du söka auktorisering inom följande två kategorier:

  1.  Auktoriserad RACS Counsellor®, Nationell nivå: du har minst 250 praktiktimmar 
  2. Auktoriserad RACS Counsellor®, Europeisk nivå: du har minst 450 praktiktimmar 

Kategori 1: Auktoriserad RACS Counsellor®, Nationell nivå

Du uppfyller alla krav under kategori 1 och har uppnått 250 praktiktimmar. Din auktorisering gäller i tre år, därefter krävs det tre dagars kompetens-utveckling om året eller motsvarande för att förnya din auktorisering. Som riktlinje för RACS Counsellor® (upp till 1500 praktiktimmar) föreslår vi minst 1 timme per 20 klientmöten

Kategori 2: Auktoriserad RACS Counsellor®, Europeisk nivå

Du uppfyller alla krav under kategori 2 och har uppnått 450 praktiktimmar i enlighet med EAC:s kriterier. Din auktorisering gäller i tre år, därefter krävs det tre dagars kompetensutveckling om året eller motsvarande för att förnya din auktorisering. Som riktlinje för RACS Counsellor® (upp till 1500 praktiktimmar*) föreslår vi minst 1 timme per 40 klientmöten. 

Som auktoriserad Europeisk RACS Counsellor® erhåller du ’European Certificate of Counselling’ som visar att du uppfyller internationellt gällande krav för counsellingyrket. Du har en röst i Europa genom den Europeiska Föreningen för Counselling (EAC) som har godkänt RACS som dess svenska representant.