Vägen till auktorisation

Som du är diplomerad från ett RACS-auktoriserat utbildningsinstitut kan du söka auktorisation på två olika nivåer beroende på din erfarenhetsnivå.

7

Ett register över auktoriserade RACS Counsellor®

Du som är diplomerad från ett RACS-auktoriserat utbildningsinstitut kan du söka auktorisering på en av två nivåer:

Auktoriserad RACS Counsellor®, Nationell nivå

Du uppfyller alla krav under kategori 1 och har uppnått 250 praktiktimmar. Din auktorisering gäller i tre år, därefter krävs det tre dagars kompetensutveckling om året eller motsvarande för att förnya din auktorisering. Som riktlinje för RACS Counsellor® (upp till 1500 praktiktimmar) föreslår vi minst 1 timme per 20 klientmöten

Auktoriserad RACS Counsellor®, Europeisk nivå

Du uppfyller alla krav under kategori 2 och har uppnått 450 praktiktimmar. Din auktorisering gäller i tre år, därefter krävs det tre dagars kompetensutveckling om året eller motsvarande för att förnya din auktorisering. Som riktlinje för RACS Counsellor® (upp till 1500 praktiktimmar*) föreslår vi minst 1 timme per 40 klientmöten.  

Vill du ansöka om auktorisation? Kontakta oss på e-post