Fördelar för dig som RACS Counsellor®

I och med att du blir auktoriserad har du en kvalitetsstämpel som ökar tryggheten för blivande klienter. RACS har mycket höga krav på utbildning och erfarenhet vilket gör att klienter kan känna sig trygga med dig som counsellor.

7

Fördelar för dig som RACS Counsellor®

  • RACS är en kvalitetssäkring av dig i ditt yrkesutövande.  Som auktoriserad ingår du i RACS kvalitetsregister över RACS Counsellor®. På sidan finns en sökfunktion som möjliggör för klienter att hitta dig.
  • Som RACS Counsellor® ingår du i ett nationellt kvalitetsregister (RACS) för professionella Counsellors utanför Landstinget.
  • Som RACS Counsellor® har du förbundit dig att följa det etiska regelverk som gäller för din yrkesförening alt. utbildningsinstitut. Det ökar klienttryggheten.
  • När du blivit godkänd Nationell RACS Counsellor® och nått nästa nivå kan du söka Europeisk RACS Counsellor®,  registrering i EAC vilket är den europeiska branschorganisationen för Counsellors. Yrket Counsellor är ett välkänt begrepp utanför Sverige och en garanti för kvalitet.
  • När du når nivån Europeisk RACS Counsellor® har du möjlighet att verka utanför Sverige, i de länder som är anslutna till EAC i Europa.

Auktoriseringsavgift

Kategori 1
Auktoriserad RACS Counsellor®,
Nationell nivå
auktorisering/avgift: 1050 kr/år

Kategori 2
Auktoriserad RACS Counsellor®,
Europeisk nivå
auktorisering/avgift: 1050 kr/år

OBS: Registrering i RACS innebär inte medlemskap. Bara auktoriserade utbildningsinstitut har rösträtt i RACS medlemsmöten. (Priser enligt 2020 års medlemsmöte)

Bli medlem på SamtalsFörmedlingen
RACS och SamtalsFörmedlingen har ingått ett samarbete där du även får en rabatt på medlemskap i SamtalsFörmedlingen.
Läs mer här»