Fördelar för dig som RACS Counsellor®

I och med att du blir auktoriserad har du en kvalitetsstämpel som ökar tryggheten för blivande klienter. RACS har mycket höga krav på utbildning och erfarenhet vilket gör att klienter kan känna sig trygga med dig som counsellor.

7

Fördelar för dig som RACS Counsellor®

  • Som auktoriserad har du en kvalitetssäkring som ökar tryggheten för blivande klienter. RACS har mycket höga krav på utbildning och erfarenhet vilket gör att klienter kan känna sig trygga med dig som RACS Counsellor®. Klienter kan enkelt söka i registret för att se att din auktorisation är giltig och aktiv.
  • Listning i det nationella kvalitetsregistret för professionella Counsellors, RACS.
  • Ett RACS-sigill för användning i din kommunikation
  • Som RACS Counsellor® har du förbundit dig att följa det etiska regelverk som gäller för din yrkesförening alt. utbildningsinstitut. Det ökar klienttryggheten.
  • Som Europeisk RACS Counsellor® kan du söka registrering i EAC vilket är den europeiska branschorganisationen för Counsellors. Yrket Counsellor är ett välkänt begrepp utanför Sverige och en garanti för kvalitet.
  • Som Europeisk RACS Counsellor® har du möjlighet att med tydlighet verka i övriga medlemsländer.

En auktorisation genom den ideella föreningen RACS och ett medlemskap i EAC

OBS: Registrering i RACS innebär inte medlemskap i den ideella föreningen RACS. Bara auktoriserade utbildningsinstitut har rösträtt i RACS medlemsmöten. 

Bli medlem på SamtalsFörmedlingen
RACS och SamtalsFörmedlingen har ingått ett samarbete där du även får en rabatt på medlemskap i SamtalsFörmedlingen.
Läs mer här»