För utbildnings-
institut

EAC godkänner svenska utbildningsinstitut som kan bli medlemmar i RACS. 

7

Utbildningsinstitut som önskar medlemskap i RACS

Tillsammans med IAC, International Association for Counselling, utvärderar vi utbildningens omfattning och innehåll.  När utbildningsinstitutets är godkänt kan elever därefter ansöka om auktorisation via RACS. Att vara auktoriserad RACS Counsellor® innebär en kvalitetssäkring, som i sin tur gör utbildningarna attraktivare för blivande elever.

Ett syfte med RACS är att skapa ett branscheget kvalitetsregister över Counsellors i Sverige. Ju fler auktoriserade utbildningsinstitut och Counsellors det finns, desto starkare blir vår bransch. Detta gynnar människor som har behov av stöd. (Läs mer under Organisation)

Det finns ett gemensamt intresse hos professionella utbildningsinstitut att synliggöra  kvalitetsskillnader jämfört med mindre seriösa alternativ. Genom ett medlemsskap i RACS finns en sådan möjlighet.

En internationell titel, för Sveriges psykiska hälsa. RACS är medlemmar i International Association for Counselling, IAC. Som medlemsinstitut får ni tillgång till ett internationellt nätverk, publikationer och medlemsakativiteter. 

RACS är en oberoende förening med syfte att tillhandahålla ett kvalitetsregister. I RACS styrelse finns  de godkända svenska medlemsutbildningsinstituten representerade.

Tre utbildningsinstitut är för närvarande godkända; PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet och Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi/Expressive Arts. Skolornas diplomerade elever kan bli auktoriserade RACS Counsellors®. Vi välkomnar fler utbildningsinstitut att söka medlemskap.
Kontakta oss för en dialog om ansökningsprocessen.