För utbildnings-
institut

EAC godkänner svenska utbildningsinstitut som kan bli medlemmar i RACS. 

7

Utbildningsinstitut som önskar medlemskap i RACS

European Association for Counselling, EAC, godkänner svenska utbildningsinstitut som kan bli medlemmar i RACS.  Utbildningsinstitutets elever kan därefter ansöka om auktorisation via RACS. Att vara auktoriserad RACS Counsellor® innebär en kvalitetssäkring, som i sin tur gör utbildningarna attraktivare för blivande elever.

Ett syfte med RACS är att skapa ett branscheget kvalitetsregister över Counsellors i Sverige. Ju fler auktoriserade utbildningsinstitut och Counsellors det finns, desto starkare blir vår bransch. Detta gynnar människor som har behov av stöd. (Läs mer under Organisation)

Det finns ett gemensamt intresse hos professionella utbildningsinstitut att synliggöra  kvalitetsskillnader jämfört med mindre seriösa alternativ. Genom ett medlemsskap i RACS finns en sådan möjlighet.

En internationell titel, för Sveriges psykiska hälsa. RACS är EAC:s representant i Sverige och medlemmar i International Association for Counselling, IAC. Som medlemsinstitut får ni tillgång till ett internationellt nätverk, publikationer och medlemsakativiteter. På europeisk nivå är EAC synonymt med välutbildade Counsellors i Europa. EAC har inlett en diskussion med EU kring en gemensam europeisk standard. 

RACS är en oberoende förening med syfte att tillhandahålla ett kvalitetsregister. I RACS styrelse finns  de av EAC godkända svenska medlemsutbildningsinstituten representerade.

Tre utbildningsinstitut är för närvarande godkända; PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet och Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi/Expressive Arts. Skolornas diplomerade elever kan bli auktoriserade RACS Counsellors®. Vi välkomnar fler utbildningsinstitut att söka medlemskap.
Läs mer om EAC:s krav i pdf-filen här intill och kontakta oss för en dialog om ansökningsprocessen.