Organisation

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade RACS Counsellor® i Sverige. Vi är medlemmar i IAC, International Association for Counselling och verkar för yrkets utveckling i Sverige och internationellt. RACS ger auktorisation till RACS Counsellor® i Sverige.

7

Ett register över auktoriserade RACS Counsellor®

RACS är ett kvalitetsregister över Counsellors, professionella yrkespersoner inom psykisk hälsa. En RACS Counsellor® har fått sin utbildning vid någon av RACS svenska medlemsskolor. RACS medlemsskolor tillhandahåller en professionella utbildningar som sträcker sig över minst 4 år med högt ställda kvalitetskrav. 

Genom livet hamnar människor i olika former av livskriser. Det är naturligt. Det är också naturligt att behöva hjälp och rådgivning i perioder av utmaningar, svårigheter eller utmattning. Idag är stress och psykisk ohälsa ett galopperande område i Sverige. Ett av skälen är att det inte finns nationell samsyn kring hur man ska hjälpa människor att hantera olika former av livsomställning. Personer som hamnar i livskriser behöver själva kunna söka professionell hjälp även utanför sjukvården*. Här finns counsellor som en yrkestitel. Titeln är väletablerad i exempelvis Storbritannien och USA. Läs mer på International Association for Counselling, IAC.

RACS erbjuder en trygghet och kvalitetsgaranti för människor som har behov av professionellt stöd. Det är viktigt att säkerställa kvaliteten i arbetet med människor, särskilt när det handlar om psykisk sårbarhet och en så nära relation som uppstår mellan en counsellor och klient. RACS Counsellors® har en gedigen utbildning och krav på kontinuerlig fortbildning och handledning.

(*Personer med psykiatrisk diagnos, eller akuta tillstånd ska naturligtvis söka hjälp inom det offentliga vårdsystemet och få behandling).

RACS är en ideel förening, registrerad i Sverige. Organisationsnummer 802454-0992.