Vad innebär auktorisation RACS Counsellor®?

En auktoriserad RACS Counsellor® har en utbildning på minimum 4 år/ 850 lärarledda timmar. Flera av RACS utbildningsinstitut/medlemsskolor har betydligt fler lärarledda timmar. 

7

Vad innebär auktorisation RACS Counsellor®?

En auktoriserad RACS Counsellor® har en utbildning på minimum 4 år/ 850 lärarledda timmar. Flera av RACS utbildningsinstitut/medlemsskolor har betydligt fler lärarledda timmar. I den grundläggande kursplanen bör följande ingå:

 • Tydlig förståelse av en grundläggande teoretisk modell för samtalsterapi
 • Personlighetsteorier
 • Teorier kring förändring eller klientförflyttning/-utveckling
 • Utvecklingspsykologi
 • Förståelse för psykologisk dysfunktion
 • Grundläggande studier i psykopatologi
 • Förståelse för etik och yrkes-mässig praktik
 • Studier av minst två andra synsätt inom samtalsterapin
 • Studier av kulturella skillnader och medvetandeprocesser
 • Förståelse för betydelsen av att hålla sig à jour med av forskning inom mänsklig utveckling, psykopatologi, sexualitet, etik och samhällsvetenskap
 • Minst 120 timmar handledd samtals-terapeutisk praktik med kursspecifika terapihandledare som uppfyller kraven på handledarutbildning
 • 150 timmar egenterapi, antingen under eller efter utbildningen

Efter auktorisering

 • Aktivt medlemskap i av RACS godkänd branschorganisation med tillhörande etiskt ramverk
 • Aktiv ansvarsförsäkring (behandlingsskadeförsäkring)
 • 3 dagars vidareutbildning per år
 • Fortsätt handledning enligt följande riktlinjer
  • 1 timme handledning per 20:e klienttimme fram till 450 total klienttimmar)
  • 1 timme handledning per 40:e timmar klient möte (450 – 1500 klienttimmar)
  •  ”Vid behov” för terapeuter som har lång erfarenhet, dvs mer än 1500 klienttimmar
 • F-skatt eller företagsregistrering