Om Racs

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade RACS Counsellor® i Sverige. Vi är medlemmar i IAC, International Association for Counselling och verkar för yrkets utveckling i Sverige och internationellt. RACS ger auktorisation till RACS Counsellor® i Sverige.

7

Ett register över auktoriserade RACS Counsellor®

De yrkesutövare som kan bli auktoriserade via RACS är personer som utbildat sig vid någon av RACS utbildningsinstitut. Vi agerar för yrket Counselling som medlemmar i International Association for Counselling, IAC.

Tre svenska utbildningsinstitut är idag godkända: PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet och Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi /Expressive Arts Institute. Därmed är dörren öppen för diplomerade elever från dessa utbildningar att söka auktorisering via RACS som svensk eller europeisk auktoriserad RACS Counsellor®.