Om Racs

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade RACS Counsellor® i Sverige. Vi kontrolleras och registreras av EAC – European Association for Counselling.

RACS ger auktorisation till RACS Counsellor® i Sverige och är EAC:s representant i Sverige.

 

7

Ett register över auktoriserade RACS Counsellor®

De yrkesutövare som kan bli auktoriserade via RACS är personer som utbildat sig vid någon av RACS utbildningsinstitut. RACS är den svenska representanten för den europeiska paraplyorganisationen European Association for Counselling (EAC).
Vi agerar även för yrket Counselling som medlemmar i International Association for Counselling (IAC).

Tre svenska utbildningsinstitut är godkända av European Association for Counselling; PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet och Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi /Expressive Arts Institute. Därmed är dörren öppen för diplomerade elever från dessa utbildningar att söka auktorisering via RACS som svensk eller europeisk auktoriserad RACS Counsellor®. I den sistnämnda kategorin kan man erhålla EACs European Certificate of Counselling. RACS har ensamrätt i Sverige att utfärda detta internationellt professionella certifikat.