Välkommen till RACS,
registret över Auktoriserade Counsellors i Sverige.

 

Vi bygger om vår webbsida och vårt register,
klart i mitten av juni 2020.

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade RACS Counsellors® i Sverige. Vi kontrolleras och registreras av EAC – European Association for Counselling.

Godkända skolor för RACS medlemskap för närvarande i Sverige är PsykosyntesAkademin i Stockholm, PsykosyntesInstitutet i Göteborg och Expressive Arts i Stockholm.

Personer som utbildats vid respektive medlemsskola kan söka kvalitetsregistrering hos RACS. Vi har auktorisation på två nivåer, europeisk nivå och svensk nivå.

Syftet med RACS är att tillhandahålla ett kvalitetsregister för professionella counsellors, utbildade vid skolor knutna till  European Association for Counselling, EAC.

Vad är Counselling?

Vad är en Counsellor? Läs mer hos våra europeiska och internationella organisationer:

EAC, European Association for Counselling
IAC, International Association for Counselling