Att bli RACS Counsellor®

Att ha en auktorisering via RACS innebär att du kan visa att du är en välutbildad terapeut som uppfyller strikta krav för utbildning, egenterapi, handledning, försäkring och etik. Via RACS kvalitetsregister blir du sökbar för klienter och andra samarbetspartners.

7

Att ha en auktorisering via RACS gör det lätt att visa att du är en kvalificerad terapeut

Att ha en auktorisering via RACS innebär att du kan visa att du har en utbildning som uppfyller strikta krav för utbildning, egenterapi, handledning, försäkring och etik.

Du som avslutat utbildningen på någon av våra RACS auktoriserade instititut kan söka egen auktorisering som RACS Counsellor®. En sådan auktorisering styrker din professionella status. Auktorisationen gäller i 3 år med en årlig registeravgift/medlemsavgift. RACS har via EACs regelverk höga krav  på utbildningsinstituten som kan vara medlemmar i RACS. Att vara medlemsskola innebär ett åtagande att kontinuerligt kvalitetssäkra utbildningarna.

RACS är ett oberoende kvalitetsregister som arbetar för höjd status, legitimitet och kvalitetssäkring av de elever som genomgått utbildningar vid våra medlemsskolor. Ju fler etablerade utbildningsinstitut och Counsellors som är auktoriserade, desto starkare blir du, som professionell yrkesutövare.

RACS fungerar som en paraplyorganisation för olika terapeutiska inriktningar. Respektive disciplin har sin yrkesförening med särskilda krav för bl a medlemskap och försäkringar. Inom respektive disciplin arbetar man för att stärka professionen, medan RACS arbetar för att stärka den samlade bilden av RACS Counsellors® och utbildningar som uppfyller kritererierna för auktorisation.

Som auktoriserad i RACS befinner du dig därför i ett sammanhang med olika terapeutiska inriktningar, där ingen blir kategoriserad som enbart verksam inom en visst område. Via RACS kvalitetsregister blir du sökbar för klienter och andra samarbetspartners. 

Fördelar för dig som RACS Counsellor®

  • I och med att du blir auktoriserad har du en kvalitetssäkring som ökar tryggheten för blivande klienter. RACS har mycket höga krav på utbildning och erfarenhet vilket gör att klienter kan känna sig trygga med dig som RACS Counsellor®.
  • Listning i RACS-registret
  • Ett RACS-sigill för användning på din hemsida, i sidfot på din e-post etc
  • Medlemskap i EAC
  • Som RACS Counsellor® på europeisk nivå blir du även ackrediterad av EAC som är den europeiska branschorganisationen för Councellors. Councellor är ett känt begrepp utanför Sverige och en garant för kvalitet. Genom ackreditering hos EAC har du möjlighet att verka med ökad tydlighet i övriga medlemsländer.