Fördelar med auktorisering

Fördelar för dig som RACS Counsellor®

I och med att du blir auktoriserad har du en kvalitetsstämpel som ökar tryggheten för blivande klienter. RACS har mycket höga krav på utbildning och erfarenhet vilket gör att klienter kan känna sig trygga med dig som terapeut.

Ett register över auktoriserade RACS Counsellors®

  • RACS är en kvalitetssäkring av dig i ditt yrkesutövande.  Som auktoriserad ingår du i RACS kvalitetsregister över RACS Counsellors®. På sidan finns en sökfunktion som möjliggör för klienter att hitta dig.
  • Som RACS Counsellor® ingår du i ett nationellt kvalitetsregister (RACS) för professionella Counsellors utanför Landstinget.
  • RACS har ett etiskt regelverk som våra auktoriserade förbundit sig att följa. Det ökar klienttryggheten.
  • När du blivit godkänd Nationell RACS Counsellor® och nått nästa nivå kan du söka Europeisk RACS Counsellor®,  registrering i EAC vilket är den europeiska branschorganisationen för Counsellors. Yrket Counsellor är ett välkänt begrepp utanför Sverige och en garanti för kvalitet.
  • När du når nivån Europeisk RACS Counsellor® har du möjlighet att verka utanför Sverige, i de länder som är anslutna till EAC i Europa.

Hör av dig

Hitta RACS

Vill du hitta en auktoriserad RACS Counsellor®? Vi håller på att bygga upp vårt register och är inte riktigt klara än.