Register över Auktoriserade Counsellors i Sverige

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade RACS Counsellor® i Sverige. Vi kontrolleras och registreras av EAC – European Association for Counselling.

Vi håller på att uppdatera vår sida – kom gärna tillbaka senare eller hör av dig via kontaktuppgifterna längre ned på sidan.

Vad är RACS?

RACS lyfter fram och stöttar de Counsellors som har dokumenterad utbildning för sin yrkesutövning. Vårt mål är att skapa en pålitlig och transparent sektor för Counselling i Sverige. 

RACS ger auktorisation till RACS Counsellors® i Sverige

De yrkesutövare som kan bli auktoriserade via RACS är personer som utbildat sig vid någon av RACS utbildningsinstitut. RACS är den svenska representanten för den europeiska paraplyorganisationen European Association for Counselling (EAC).

Tre svenska utbildningsinstitut är nu godkända av European Association for Counselling;
PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet och Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi /Expressive Arts Institute. Därmed är dörren nu öppen för diplomerade elever från dessa utbildningar att söka auktorisering via RACS, svensk eller/europeisk auktoriserad RACS Counsellor®. I den sist nämnda kategorin kan man erhålla EACs European Certificate of Counselling. RACS har ensamrätt i Sverige att utfärda detta internationellt professionella certifikat.

Ett register över auktoriserade RACS Counsellors®

RACS auktoriserar Counsellors (professionella terapeuter med olika inriktning) och är ett kvalitetsregister med skallkrav (nivå på kompetens hos terapeuter efter genomgången utbildning).

RACS Etiska riktlinjer och riktlinjer vid klagomål

Counsellors utför sitt arbete i situationer som ibland kan vara etiskt svårbedömda. Avsikten med nedanstående riktlinjer är att ge vägledning och stöd och visa vad klienten bör kunna förvänta sig av sin RACS Counsellor®. Ingen ska komma till skada i en terapeutisk relation, men om det händer, är det viktigt att veta att det finns tillsyn i form av vårt etiska råd.

Som EACs representant i Sverige uppfyller vi följande krav

Syftet med RACS är ett kvalitetsregister för professionella counsellors, utbildade vid skolor knutna till  European Association for Counselling, EAC. Om du vill läsa mer om EAC och deras arbete: http://eac.eu.com/

HUR FUNGERAR

ett medlemskap i RACS?

Att vara auktoriserad RACS Counsellor® innebär en kvalitetssäkring, som i sin tur gör utbildningarna attraktivare för blivande elever.

Du kan läsa mer när vi är klara med uppdateringen.

Hör av dig

RACS Organisation/kansli

RACS, Register Auktoriserade Counsellors Sverige c/o MOW Hälsa
Box 223 182 06 Djursholm

Carolina Welin, ordförande e-post: carolina.welin(@)mow.se

Annika Sibring, kassör e-post: annika.sibring(@)gmail.com